Bærekraftig og hensynsfull drift

Å minimalisere vår miljøpåvirkning er ikke bare en moralsk forpliktelse eller et krav fra eksterne interessenter; vi mener også at det er en konkurranse fordel, både for oss og våre kunder!

I Etoc er målet en bærekraftig drift (samvittighetsfull). Vi kartlegger og vurderer risiko for å ta miljøvennlige avgjørelser og redusere utslipp og fotavtrykk. Dette har også en direkte påvirkning på hvordan vi driver verdiskapende forretning og hvilke ressurser vi bruker i dette virket.

Vi har igjennom sertifiseringen forpliktet oss til å følge Miljøfyrtårn sine kriterier og vi støtter FNs bærekraftsmål.

For Etoc innebærer dette miljøstyringsarbeidet konkret at vi skal:

- Vi skal tilby miljøvennlige produkter og tjenester til våre kunder
- Strekke oss langt for å velge miljøvennlige produkter og tjenester ved innkjøp, foredling eller videreformidling
- Fremme gjenbruk og gjenvinning, for å;
- Redusere vårt eget og kunders avfall
- Påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere til å minimere negative miljøpåvirkning
- Påvirke våre kunder til å ta miljøvennlige valg, igjennom et godt løsnings- og tjenestetilbud;
- Spesielt ved å sikre gode datalagringsløsninger som er sikre og ikke sløser med ressurser
- slette mail!